• 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, online uw daken in beeld!
 • Melden van daklekkages ! ; download de app uit de appstore
 • Wij zoeken regionale servicegerichte dakonderhoudsbedrijven
 

Dak Inspectieabonnement

Het periodiek inspecteren leidt tot een goed inzicht in de functionaliteit van uw daken, de afname van de kwaliteit en de resterende levensduur. Hierdoor bent u in staat om tijdig maatregelen te treffen door preventief en correctief onderhoud te laten uitvoeren. Hiermee voorkomt u onverwachte calamiteiten en verlengt u de levensduur van uw daken.

Dit abonnement start met een dakinventarisatie, waarmee een basis gelegd wordt voor de jaarlijkse dakinspectie. De dakinventarisatie bestaat uit:

 • Digitale dakplattegrond
  ( De contouren van alle daken worden op tekening gezet en genummerd )
 • Inventarisatie van algemene dakgegevens
  ( Per dak wordt de daktoegang, hoogte dak, veiligheidsniveau, afschot, etc. vastgesteld )
 • Inventarisatie dakbouwdelen
  ( Per dak worden de aanwezige dakbouwdelen vastgesteld )

Gelijktijdig met de dakinventarisatie wordt er een eerste standaard conditiemeting uitgevoerd. Gedurende de looptijd van het abonnement wordt dit herhaald.

 • Dakinspectie dakbouwdelen
  ( Van elk dakbouwdeel wordt de conditie bepaald )

Het Dak Inspectieabonnement is uitstekend te combineren met het Dak Onderhoudsabonnement

Dakconditie.nl

Gebouweigenaren en gebouwbeheerders die gebruik maken van een Dak Inspectieabonnement kunnen met behulp van een eigen account 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikken over informatie ten aanzien van de conditie van uw daken.

 • Online informatie
  ( Algemene dakinformatie, dakplattegronden, condities dakbouwdelen etc.)
 • Advies onderhoudsmaatregelen
  ( Op basis van de inspectie worden noodzakelijke onderhoudsmaatregelen geadviseerd )

Voor wie ?

Dit abonnement is geschikt voor gebouweigenaren en gebouwbeheerders die periodiek hun daken geïnspecteerd willen hebben en online over de conditie van hun daken gerapporteerd willen worden .

Wat kost het ?

De prijs is afhankelijk van aspecten zoals bereikbaarheid, aantal dakvlakken, type dakbedekking, afwerking, etc. Graag maken de aangesloten bedrijven voor u een aanbieding op maat. Als u dat wenst, neem dan contact met ons op.

Dakveiligheid

Betreffende daken dienen veilig bereikbaar te zijn en voorzien te zijn van wettelijk voorgeschreven dakveiligheidsvoorzieningen, zodat onze inspecteurs veilig hun werk kunnen uitvoeren.