• 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, online uw daken in beeld!
 • Melden van daklekkages ! ; download de app uit de appstore
 • Wij zoeken regionale servicegerichte dakonderhoudsbedrijven
 

Dak Beheerabonnement+

Dit abonnement start met een uitgebreide dakinventarisatie, waarmee een basis gelegd wordt voor professioneel dakbeheer en -onderhoud. De dakinventarisatie bestaat uit :

 • Digitale dakplattegrond
  (De contouren van alle daken worden op tekening gezet en genummerd)
 • Inventarisatie van algemene dakgegevens
  (Per dak wordt de daktoegang, hoogte dak, veiligheidsniveau, afschot, etc. vastgesteld)
 • Technisch inhoudelijk onderzoek van de dakconstructie
  (Per dak wordt een insnijding gemaakt om de dakconstructie vast te stellen)
 • Uitgebreide inventarisatie dakbouwdelen
  (Per dak wordt van alle dakbouwdelen de omvang bepaald)

Gelijktijdig met de dakinventarisatie wordt er een eerste conditiemeting volgens NEN 2767 uitgevoerd. Gedurende de looptijd van het abonnement wordt dit herhaald.

 • Dakinspectie dakbouwdelen volgens NEN 2767
  (Op basis van het soort gebreken, de omvang en de intensiteit van de gebreken wordt de conditie bepaald)

Het Dak Beheerabonnement+ is uitstekend te combineren met het Dak Onderhoudsabonnement

Dakconditie.nl

Gebouweigenaren en gebouwbeheerders die gebruik maken van een Dak Beheerabonnement+ kunnen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikken over alle noodzakelijk informatie om professioneel hun daken te beheren. Met behulp van een eigen account heeft u beschikking over:

 • Digitale rapportages
  (Uitgebreide rapportage of samenvatting In PDF formaat te downloaden)
 • Online informatie
  (Dakplattegronden, dakconstructies, dakbouwdelen, condities, maatregelen, etc.)
 • Meerjaren Onderhoudsbegrotingen
  (Kostenramingen voor correctief- en planmatig onderhoud)

Voor wie?

Het Dak Beheerabonnement+ is de oplossing voor professionele gebouweigenaren en gebouwbeheerders die 24 uur per dag, 365 dagen per jaar online willen beschikken over informatie, waarmee zij maximaal inzicht houden op het dakonderhoud van hun gebouwen. Door de intensievere inspecties en uitgebreide rapportagevorm heeft u in combinatie met een dakonderhoudsabonnement een professioneel systeem om uw daken op een verantwoorde manier te managen.

Wat kost het?

Voor het afsluiten van een Dak Beheerabonnement+ gelden voor de eerste inventarisatie en conditiemeting prijzen per dakvlak. De kosten voor de herhalingsinspecties zijn aanzienlijk lager. Graag maken de aangesloten bedrijven voor u een prijsaanbieding op maat. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op. 

Dakveiligheid

Betreffende daken dienen veilig bereikbaar te zijn en voorzien te zijn van wettelijk voorgeschreven dakveiligheidsvoorzieningen, zodat onze inspecteurs veilig hun werk kunnen uitvoeren.